Mumien

mumien på vinden

Många har säkert följt artiklarna kring de ”delar av en mumie” som hittats på Läroverkets vind.
(För de som någon gång varit på denna vind förvånar det inte… en större röra får man leta efter…)

Det egyptiska fornminnet låg bortglömt på en vind i Falun.

– Jag anser att mumien ska placeras i ett sammanhang som ger den rättvisa. På Medelhavsmuseet eller på Victoriamuseet i Uppsala hamnar den i rätt kontext. Forskare från hela världen får då möjlighet att lära av mumien, säger Geoffrey Metz

Kommunens utsände Mats Persson håller delvis med.
– Det är intressant vilka aspekter forskare kan få ut av det här fyndet som vi inte kan i Falun. Men huvudet stannar tills ägare och ursprung fastställts. Sedan är det upp till politikerna att bestämma mumiens framtida öde, säger Mats Persson.

Geoffreys doktorsavhandling och kartläggning av egyptiska mumier i Sverige är ett svårt detektivarbete som hittills tagit åtta år.

– Jag hade hört rykten om att det skulle finnas en mumie i Dalarna. När det ryktet nu bekräftats är jag nära slutet. Men det finns fortfarande en kvar, säger Geoffrey när expeditionen står utanför Kristinegymnasiet för att ta farväl efter en lång dag.

– Den sista mumien är sannolikt av kunglig härkomst. En stensarkofag skänktes som en gåva av den ottomanska vicekungen i Egypten, Muhammed Ali Pascha, till kungahuset 1825. Gamla bilder visar att den innehållit en mumie, men nu är den spårlöst försvunnen. Om jag inte finner den så kan dagens mumie-upptäckt mycket väl sätta punkt för min avhandling. Men man kan inte vara säker. Kanske är det någon här i Dalarna som har en mumie på sin vind, och kanske är det mumien av kunglig börd. I så fall blir det en världsnyhet, säger Geoffrey.

Mumiens gåta fick sitt svar

Doktor Prags barnbarn på besök för att se gåvan som deras farfar fört med sig.Nu står det fullt klart att mumien i Kristineskolans gamla bibliotek tillhör Falu kommun. 1906 överlämnades den av doktor Anders Prag, även känd som Stor-Anders. I går kom doktor Prags barnbarn till Falun för att titta på mumien. Sedan man börjatnysta i mumiens historia har många pusselbitar fallit på plats.Kommunantikvarie Mats Perssons sommar har kommit att handla en hel del om Egypten, mumier – och doktor Prag.

Den ”D:r Prag” som nämns på etiketten till montern som mumien förvarats i, visade sig efter viss efterforskning vara doktor Anders Johan Prag, född i Nås 1873, men Falubo sedan barnsben. Vilken relation han hade till Faluns högre allmänna läroverk har dock varit okänt, tills Mats Persson efter noggrann genomläsning avläroverkets gamla redogörelser fann svaret till gåtan.

I årsberättelsen från 1905/ 1906 nämns att mumien ären gåva från ”läroverkets forne elev, Doktor A. Prag”. Han studerade vid läroverket åren 1882-1891, men på den tiden bar han efternamnet Pettersson. I går var doktorns barnbarn, Mårten Prag och Kerstin Glöckner, på besök i Falun för att själva få se mumien som deras farfar fört med sig från Egypten. Mårten Prag, som bor i Örebro, har ärvt sin farfars dagboksanteckningar och brev. Det är en diger samling ögonvittnesskildringar från sekelskiftet, såväl från Dalarna som från vida världen.

Anders Johan Prag var marinläkare och det var som sådan han deltog i den expedition som lämnade Sverige på hösten 1905 och bland annat gjorde ett nedslag i Egypten. Med på resan var också prins Wilhelm, son till drottning Victoria och Gustaf V. Hela besättningendrabbades av tyfoidfeber under resan med Freja. Doktor Prag. Mårten Prag, doktor precis som sin farfar, var i går på besök i Falun för att titta på den mumie som Anders Prag donerade till läroverket 1906.

I några anteckningar uttrycker Anders Prag oron över att även ”drottning Victorias älsklingsson” insjuknat, säger Mårten Prag, som till vardags jobbar som infektionsläkare. Han har även tidigare intresserat sig för sin farfars bevarade skrifter, men efter att historien om mumien fått fart har även släktforskningen fått ny fyr.

I hans farfars anteckningar finns bland annat Prags tobaksfabriker i Falun och Nås dokumenterade, liksom Stor-Anders världsomspännande resor. Det nämns även att doktorns bror Fritz ska ha varit den som förmedlat de historier som till stor del ligger till grund för Selma Lagerlöfs bok Jerusalem, om Nåsborna som utvandrade till ”det heliga landet”.

Mumiegåvan omnämns inte i de anteckningar Mårten Prag har läst. Men visst berättar hans farfar om de mumier han sett under resan i Egypten. Han beskriver hur de ser ut, hur de förvaras och vilket skick de verkar vara i. Dessa detaljer är något som intresserar egyptologen Geoffrey Metz i Uppsala. Han menar att det är ytterst ovanligt att bakgrunden till hur en mumie hamnat i Sverige har kunnat kartläggas, som det nu har i fallet med mumien i Falun. Geoffrey Metz, som under åtta års tid dokumenterat de mumiefynd som gjorts i Sverige, vill undersöka Falumumien. –

Nu vet vi att det är Falu kommun som äger den, och det känns bra. Jag tycker absolut att Geoffrey Metz ska få tillfälle att undersöka mumien, säger kommunantikvarie Mats Persson. Han avslöjar att det finns planer på att ställa ut mumien, eventuellt i kombination med andra egyptiska föremål, i Falun under den kommande hösten.

– Jag tycker att den ska stanna i Falun eftersom den har donerats hit. Den har ett större utbildningsvärde här än i till exempel Stockholm, där det redan finns andra mumiefynd, säger Mårten Prag, och filmar sin farfars numera rikskända Egyptensouvenir, innan han drar vidare till Nås för att titta på familjens gamla tobaksfabrik.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
KARIN WALLÉ