Wilken Wilkenson

Om Wilken Wilkenson

av Håkan Bjerneld

Wilken Wilkensons (1879-1955) levadsberättelse tecknas av Börje Bergsman och Lennart Franzén på ett utmärkt sätt i årsskriften från 2010. Läsvärt och tankeväckande, bör ingå i varje Falustudents läsekanon.

Här några axplock ur levnadsberättelsen:

Wilkenson var en av idégivarna till GFK när man samlades på restaurant Kronprinsen januari 1920. Senare på vårkanten samma år konstituerades föreningen på Stallmästargården. För detaljer läs årsskriften från 1948.

På 10-talet konstruerade Wilkenson MULTI-DIVIN. Det geniala tabellverket fick stor avsättning i Sverige, men även i Europa och USA. Utkonkurrerades först på 60-talet av den mekaniska räknemaskinen. Den stora försäljningen bidrog säkerligen till ekonomisk välstånd för familjen på Röjeråsen.

Wilkenson företog ett flertal USA-resor på 20-talet. Här fick han inspiration till en artikel som publicerades i Stockholms Dagblad 1923 och som slog ett slag för en inhemsk bilindustri i Sverige. Det är omtvistat vilken betydelse artikeln hade för Volvos tillblivelse. Han visade i vilket fall med denna artikel (skriven med ”heta pulsar”) en visionär ådra.

Det framkommer hos honom ett starkt intresse för hembygden och speciellt Röjeråsen. Idén att bygga ett utkikstorn förverkligades och blev en stor turistattraktion och som besöktes av Gustav VI Adolf och drottning Louise. Tornet är numera rivet.

Jag avslutar med en liten abrovink som på intet sätt sluter cirkeln. I levnadsteckningen berättas om att Wilkenson fick en kallelse i ungdomsåren som gjorde att han lämnade ett liv med ”kortspel, bruk av svordomar och festande”. Jag lärde känna yngste sonen Mats som gymnasist i Falun. Vi var inte nära vänner, men tillräckligt för att vi, ett gäng gymnasister, en vinterkväll i mitten av 60-talet begav oss till släktgården i Röjeråsen för att spela poker. Med pengar som insats. Wilkenson var då avliden sedan ett tiotal år tillbaka. Föreningen Gamla Falukamrater fanns då inte i min sinnevärld och föga visste jag då vad jag nu vet om faderns bakgrund.

Hoppas dessa rader kan väcka intresse för denne man och hans livsverk. Gå gärna till källorna, årsskriften 2010 och 1948. Ytterligare information finns på familjen Wilkensons hemsida.