Verksamhetsplan för 2018

Verksamhetsplan för Gamla Falukamrater (GFK) 2018

ANTAGEN AV STYRELSEN 25 FEBRUARI 2018
Inledning

GFK är en kamratsammanslutning, av typen alumniförening. Den har till syfte att verka för sammanhållningen mellan dem som varit elever vid Falu Högre Allmänna Läroverk, flickskolan Walhalla eller någon av gymnasieskolorna i Falun samt att vidmakthålla banden till Dalarna, bland annat genom att förmedla kunskap om landskapet.

Antalet medlemmar i föreningen är idag strax över 430 personer.

Föreningen har två medlemsmöten per år, ett i samband med årsstämman på våren och en höstträff. Då får medlemmarna möjlighet att umgås med varandra i trevliga former med förtäring och där underhållning bjuds med anknytning till Faluns och Dalarnas kultur och historia. I år kommer höstträffen att hållas i Dalarna; en bussutflykt anordnas från Stockholm med stopp i Avesta och slutstation Falun för förtäring och föredrag. Därmed vill GFK ytterligare återknyta banden till Dalarna och Falun.

En viktig uppgift för GFK:s styrelse är att upprätthålla en kommunikation med medlemmarna mellan medlemsmötena. En form för kommunikation är den traditionella tryckta årsskriften. Den har tidigare getts ut varje år men kommer framöver att utkomma vartannat år. I gengäld strävar föreningen efter att utveckla föreningens hemsida och där publicera material liknande det som brukar återfinnas i årsskriften, dvs medlemmar inlägg, berättelser, minnen, och bilder, samt material av andra bidragsgivare. På hemsidan återfinns föreningens arkiv i form av samtliga årgångar av årsskriften. Här finns också aktuellt föreningsmaterial, som årsmötesprotokoll, uppgifter om nuvarande styrelse, gällande stadgar och andra dokument.
Under året kommer en ny matrikel sändas ut till medlemmarna i samband med Höstträffen.

Föreningen har även viss utåtriktad verksamhet i form av att bidrag ges till Dala Gymnasistförening. En mer aktiv samverkan med denna förening planeras för året. GFK donerar också medel från Lindströms fond via Falu Kommun att delas ut till enskild elev vid någon av Faluns gymnasieskolor som uppvisat ”gott studieresultat och uppförande”.