Årsstämman 2015

Årsstämman 2015 ägde rum på Myntkabinettet med rekordartad uppslutning av mer än 80 deltagare. Örjan Hamrin och Göran Olsson från Dalarnas Museum berättade om Sven Nilsson, som hade fotofirma i Falun och skildrat Falun och Dalarna i mer än 500 filmer om hembygd, kyrka, regemente, politiska partier och organisationer, idrott, industri och reklam på 1940, 50-, 60- och 70-talet. Vid årsmötet visades mycket uppskattade filmer om Folkparken på Kvarnberget, den stora branden i kv. Garvaren (nuvarande Dalarnas museum) och den sista dagen innan gamla Badhuset stängdes.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA