Bli medlem

Välkommen som medlem i Föreningen Gamla Falukamrater, GFK!

Medlemskap innebär att Du får delta i föreningens verksamhet, samt får föreningens årsskrift och matrikel.

Medlemsansökan

Du blir medlem så snart du har betalat medlemsavgiften 175 kronor/år till plusgirot konto 2583-3 eller
Swish 123 568 24 97.

Vg ange:
namn
adress
skola/avgångsår/klass
e-postadress
ev tidigare efternamn

Skriv uppgifterna på plusgiroblanketten eller skicka uppgifterna till vår matrikelansvariga Marianne Karlén, gamla.falukamrater@gmail.com.

Föreningen Gamla Falukamrater är enligt Personuppgiftslagen (PUL) skyldig att informera sina medlemmar om vilka uppgifter som finns om dem i medlemsregistret. Registret innehåller uppgifter om medlemmen, såsom namn och adress, telefon, e-post, funktion i föreningen, samt historisk information om klass och avgångsår och uppdrag.

Avsikten med medlemsregistret är föreningsadministration i form av kallelser och liknande, samt produktion av en medlemsmatrikel som sänds till föreningens medlemmar.

Föreningens register är inte offentligt eller på annat sätt tillgängligt utanför föreningens verksamhetsområde. Ansvarig för registret är matrikelansvarig, Marianne Karlén. Meddela föreningen snarast om Du/Ni har invändningar mot att förekomma i registret eller i medlemsmatrikeln.

Ändra medlemsuppgifter

Skicka gärna in dina kompletterande eller ändrade medlemsuppgifter till matrikelansvariga Marianne Karlén,
gamla.falukamrater@gmail.com

Vi önskar följande uppgifter:
namn
adress
skola/avgångsår/klass
e-postadress
ev tidigare efternamn