Historik

Föreningen bildades år 1920 vid ett möte på Stallmästaregården i Stockholm av f.d. läroverkselever som inte ville mista kontakterna med skolan och de gamla skolkamraterna.*

Föreningen skall verka för sammanhållningen mellan dem som någon period varit elever eller anställda vid Läroverket, Valhalla eller gymnasieskolorna i Falun, och främja verksamheten vid övriga gymnasieskolor och kärleken till Dalarna.

Gamla Falukamrater har cirka 400 medlemmar, och varje år ges det ut en årsskrift. Med några års mellanrum trycks en medlemsmatrikel.

Vill Du återknyta till eller hålla kontakten med skolkamraterna och din gamla skola bli medlem Du också! Allmänna frågor eller kontakt med föreningen via e-post gamla.falukamrater@gmail.com eller genom styrelsen.

Föreningen arrangerar varje år en höstträff och en vårträff kombinerad med årsstämma, vanligen i Stockholm eller Falun. Innehållet i träffen brukar ha anknytning till Falun eller Dalarna.

Vart 3:e år hålls en Storträff i Falun i slutet av maj, med varierande program på dagen och middag med dans på kvällen. Det brukar vara mycket populärt.
Den senaste Storträffen hölls helt nyligen 20 maj 2017.

*
En mer utförlig beskrivning av tillblivelsen finns att läsa i årsskriften från 1948. Se nedanstående faksimil.